במקרה שפרצה שריפה, פעל בקור רוח, בשיקול דעת ועל פי הערכת המצב. ראשית יש להזעיק את שירותי הכבאות וההצלה (חייג 102).

  • הזעק את שירותי הכבאות מוקדם ככל האפשר (102 מכל טלפון).
  • נסה לכבות את האש מיד עם גילויה, באמצעים שלרשותך (מטפה, גלגלון מים, דלי מים, סמרטוט רטוב, או כל אמצעי אחר מתאים).
  • היזהר! אל תתיז מים לעבר ציוד חשמלי ומערכת החשמל.
  • הרחק מאזור שריפה חומרים וציוד העלולים לגרום להתפשטות השריפה.
  • במקרה והאש התפשטה כך שאינך יכול להשתלט עליה, צא ממקום שהותך, סגור את הדלת אחריך והודיע לשכנים לפנות הבניין ולהתרחק ממקום האש. רצוי לסגור כל דלת בדרכך אל החוץ אך לא לנעול.
  • אם נלכדת בדירתך והעשן מחוץ למקום שהותך סמיך מדי ואינך יכול לצאת: הסגר במקומך, אטום כל חריץ בדלת, סגור את כל החלונות (פעולות אלה נועדו למנוע חדירת עשן הן מתוך הבניין והן מחוצה לו).
  • בדוק אם מאחד החלונות פונים אל החוץ, אין כלל עשן המיתמר כלפי מעלה, פתח את חלון זה לחדירת אוויר צח (יודגש כי אין לפתוח חלון במקרים בהם יש חשש לעשן המגיע לחלון זה).
  • נסה להודיע במיידי על מקום הימצאותך.
  • במקרה של שריפת יער או חורש המאיימת להתפשט לכיוון הישוב יש להישמע להוראות כוחות הביטחון ולהיות מוכנים להתפנות מהישוב במידה והדבר יידרש (בהתאם להנחיית גורמי הביטחון).