באופן כללי ניתן לומר כי המענה היעיל ביותר להתמגנות בעת אירוע חומרים מסוכנים הינו הסתגרות בחדר פנימי בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים ופעולה בהתאם להנחיות התגוננות שיינתנו בעת אירוע. יש להישמע להנחיות שינתנו באמצעי התקשורת והן להנחיות שיועברו על ידי הכוחות המטפלים באירוע בשטח.
להלן הנחיות מפורטות להתנהגות נכונה באירוע חומרים מסוכנים:

  • יש להיכנס לחדר פנימי בבית, בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. יש לסגור חלונות ומזגן.
  • אין להפעיל את מערכת האוורור והסינון בממ"ד או במקלט.
  • אנשים השוהים מחוץ למבנה יכנסו לתוך מבנה, ובעדיפות לתוך חדר פנימי סגור.
  • הישארות בתוך הבית עדיפה מאשר השהייה בחוץ.
  • נוסעים ברכב, יכבו מזגן, ויתרחקו מאזור האירוע.
  • במקרה ואדם חש קשיי נשימה, צריבות בעור, דמעות בעיניים וכו' – ייתכן ונחשף לאירוע חומרים מסוכנים, ועליו להזעיק את מד"א לקבלת טיפול רפואי.
  • במקרה של צריבות בעור או בעיניים, מומלץ להישטף במים בכמות גדולה.
  • יש להישמע להוראות גופי החירום בשטח.