האזורים הנחיות שגרת חירום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-7 ק"מ
עבודה בשטח פתוח- צמצום משימות וכוח אדם למינימום הנדרש לצורך פעילות חיונית בלבד על פי קביעת המשרד או הגוף. עבודה עם ציוד מיגון אישי. פעילות על פי "הכי מוגן שיש".

דואר ישראל-חלוקת דואר (דוורים) עפ"י הכי מוגן שיש, כניסה למרחב מוגן עפ"י הנחיות בשטח פתוח. חלוקה ברכב דואר עם מיגון אישי בהישג יד.

תחבורה ציבורית-א.נהגים-עבודה עם ציוד מיגון אישי. ב.צמצום כמות הנוסעים ל-20 בקווים פנימיים. ג.צמצום קווים לפעילות חיונית בלבד שתיקבע במשרד.  ד. בעת אזעקה "הכי מוגן שיש"

מתקן מקבל קהל- צמצום משימות וכ"א למינימום נדרש לפי הגדרת המשרד/הגוף.0-15 שניות – קיום פעילות והמתנת קהל במרחבים מוגנים תקניים. בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב מוגן תקני.

מתקן ללא קבלת קהל- צמצום משימות וכ"א למינימום הנדרש ע"פ קביעת המשרד. בעת צפירה "הכי מוגן שיש".

קופ"ח ושירותים מיוחדים –פעילות תחת תקרת בטון אחת ובעת צפירה כניסה עפ"י המדרג:

א.מרחב מוגן תיקני.   ב. מרחב מוגן תחת 2 תקרות בטון.

דואר ישראל- מתקן המקבל קהל-  צמצום משימות וכ"א למינימום נדרש לפי הגדרת המשרד/הגוף. 0-15 שניות – קיום פעילות והמתנת קהל במרחבים הכי מוגן שיש. בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב מוגן תקני.

רכבות – נהגי משא ומאבטחי תחנות-ציוד מיגון אישי עליהם. צוות רכבת –נהג נוסעים/פקח/מאבטח- עפ"י הנחיות לאזרח.  הנחיות נוסעים לפעילות/התנהגות בזמן אזעקה בכלי התחבורה. בעת אזעקה-האטת הרכבת ל- 30 קמ"ש למשך 10 דקות, יש להימצא מתחת לקו חלונות.

תחנות הסעה- פעילות מאבטחים עם מיגון אישי. המתנת נוסעים בתוך מרחבים פנימיים מוגנים בלבד . עובדים- פעילות "הכי מוגן שיש". בתחנות הסעה פתוחות – רידוד או פיזור תחנות .בעת אזעקה- "הכי מוגן שיש".

פעילות חיונית לילדים(מעונות יום),מוסדות מיוחדים למבוגרים שמוגדרים חיוניים-פעילות(לימודים,לינה)במרחבים מוגנים תקניים. קיום הפסקות בתוך מבנים או במיגון בלבד. מוסדות יום למבוגרים- צמצום פעילות למינימום נדרש. בעת אזעקה- הכי מוגן שיש.

מוסדות אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים :אוכלוסיה "שאינה ניידת",מכוני דיאליזה בקהילה,שירותים מיוחדים דוגמת:טיפולים כירורגיים: פעילות ושהייה תחת 2 תקרות בטון ובעת אזעקה כניסה עפ"י המדרג:

א.מרחב מוגן תקני.  ב. פעילות במרחב מוגן תחת 2 תקרות בטון.
בעת אזעקה –"הכי מוגן שיש".
 
 
הישובים  
ההנחיות שגרת חירום
 
7-40 ק"מ עבודה בשטח פתוח- ציוד מיגון- אישי בהישג יד. בעת אזעקה- "הכי מוגן שיש".

דואר ישראל- חלוקת דואר (דוורים) עפ"י הכי מוגן שיש, כניסה למרחב מוגן עפ"י הנחיות בשטח פתוח. חלוקה ברכב דואר עם מיגון אישי בהישג יד.

תחבורה ציבורית- ציוד מיגון אישי של הנהג בהישג יד.
צמצום קווים לפעילות חיונית בלבד שתיקבע ע"י המשרד, בעת אזעקה "הכי מוגן שיש".

מתקן קבלת קהל- המתנת קהל וקיום פעילות תחת תקרת בטון אחת לפחות ובעת צפירה כניסה ע"פ המדרג:

א.מרחב מוגן תיקני   ב. עפ"י "הכי מוגן שיש"

מתקן ללא קבלת קהל- בעת צפירה "הכי מוגן שיש".

רכבותנהגי משא ומאבטחי תחנות- ציוד מיגון אישי בהישג יד. צוות רכבת- נהג/נוסעים/פקח/מאבטח- ע"פ הנחיות לאזרח. הנחיות נוסעים לפעילות/התנהגות בזמן אזעקה בכלי התחבורה. בעת אזעקה- נסיעה ב- 30 קמ"ש למשך 10 דקות. יש להימצא מתחת לקו חלונות.

תחנות רכבת-

א. ריכוז הנוסעים בתחנת הרכבת במרחב הכי מוגן שיש (תקרת בטון אחת). במידע ונשמעת אזעקה הנוסעים נשארים במרחבים הכי מוגן שיש.

ב. לגבי התחנות באר שבע מרכז, יבנה מערב ומזרח: הנחיית הנוסעים בעת אזעקה לשכב על הרצפה ולהגן על הראש עם ידיים.

ג. הנחיות להתקהלות נוסעים בתחנות 7-40- אין הגבלה

קופ"ח- פעילות תחת תקרת בטון אחת ובעת צפירה כניסה ע"פ המדרג:

א.מרחב מוגן תיקני   ב.מרחב מוגן תחת 2 תקרות בטון   ג. המשך פעילות במרחב מוגן תחת תקרת בטון אחת.

תחנות הסעה- בתחנות בתוך מבנים- ציוד מיגון אישי למאבטחים בהישג יד. בעת אזעקה- "הכי מוגן שיש".

בתחנות הסעה פתוחות- רידוד או פיזור תחנות. בעת אזעקה "הכי מוגן שיש".

פעילות חיונית לילדים (מעונות יום), מוסדות מיוחדים למבוגרים שמוגדרים חיוניים-

רמה א'-
פעילות תחת תקרת בטון אחת ובתנאי שבזמן אזעקה ניתן להיכנס למרחב מוגן תקני

רמה ב'- פעילות תחת תקרת בטון אחת ובתנאי שבזמן אזעקה ניתן לרדת מתחת לשתי תקרות בטון.

מוסדות אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים :אוכלוסיה "שאינה ניידת",מכוני דיאליזה בקהילה,שירותים מיוחדים דוגמת: טיפולים כירורגיים: פעילות תחת תקרת בטון אחת ובהישמע  אזעקה כניסה ע"פ מדרג: א. מרחב מוגן תקני.    ב. מרחב מוגן תחת שתי תקרות בטון.   ג. המשך פעילות במרחב מוגן תחת תקרת בטון אחת.